Vệ sinh tấm lót trong túi da

Lớp lót, đặc biệt là lớp sáng, thường bị bẩn nhanh chóng và thậm chí có thể được giặt, nhưng không cho phép toàn bộ sản phẩm bị ướt:

  1. Phát hành vật liệu lót bên trong của túi.
  2. Chuẩn bị một dung dịch ấm của bột giặt (xem liều lượng trong hướng dẫn cho dụng cụ cụ thể).
  3. Rửa lớp lót và rửa kỹ để rửa thành phần.

Đôi khi lớp lót không thể được giặt, chỉ cần làm mới nó. Để làm điều này, nên đi dọc theo vải với một miếng bông được làm ẩm bằng cồn.

Để ngăn ngừa ô nhiễm nặng, nên lau vải lót định kỳ bằng khăn lau kháng khuẩn.

Đảo ngược túi lót
Lớp lót cần được giặt riêng với túi, vì điều này cần phải được bật ra
Share:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X