Sản phẩm được gắn thẻ "túi xách nữ hàng hiệu cao cấp"
X