Chính sách hoàn trả

Trả về 
Chính sách của chúng tôi kéo dài 14 ngày. Nếu 14 ngày trôi qua kể từ khi bạn mua, thật không may, chúng tôi không thể hoàn lại tiền hoặc trao đổi cho bạn. 

Để đủ điều kiện trả lại, mặt hàng của bạn phải không được sử dụng và trong cùng điều kiện bạn nhận được nó. Nó cũng phải có trong bao bì gốc. 

Một số loại hàng hóa được miễn trả lại. Hàng hóa dễ hỏng như thực phẩm, hoa, báo hoặc tạp chí không thể được trả lại. Chúng tôi cũng không chấp nhận các sản phẩm là hàng hóa thân mật hoặc vệ sinh, vật liệu nguy hiểm hoặc chất lỏng hoặc khí dễ cháy. 

Các mặt hàng không thể hoàn trả bổ sung: 
Thẻ quà tặng 
Các sản phẩm phần mềm có thể tải xuống 
Một số mặt hàng chăm sóc sức khỏe và cá nhân 

Để hoàn thành việc trả lại của bạn, chúng tôi yêu cầu biên nhận hoặc bằng chứng mua hàng.

Xin vui lòng không gửi lại mua hàng của bạn cho nhà sản xuất. 

Có một số tình huống chỉ được hoàn lại một phần (nếu có) 
Sách có dấu hiệu rõ ràng về việc sử dụng 
CD, DVD, băng VHS, phần mềm, trò chơi video, băng cassette hoặc bản ghi vinyl đã được mở 
Bất kỳ mục nào không ở trong tình trạng ban đầu, bị hư hỏng hoặc thiếu các bộ phận vì lý do không phải do lỗi của chúng tôi 
Bất kỳ mục nào được trả lại hơn 30 ngày sau khi giao hàng 

Hoàn tiền (nếu có) 
Sau khi bạn nhận được và kiểm tra, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email để thông báo cho bạn rằng chúng tôi đã nhận được trả lại hàng. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về sự chấp thuận hoặc từ chối hoàn trả của bạn.
Nếu bạn được chấp thuận, khoản hoàn trả của bạn sẽ được xử lý và tín dụng sẽ tự động được áp dụng cho thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán ban đầu của bạn, trong một số ngày nhất định. 

Hoàn tiền trễ hoặc thiếu (nếu có) 
Nếu bạn chưa nhận được tiền hoàn trả, trước tiên hãy kiểm tra lại tài khoản ngân hàng của bạn. 
Sau đó liên hệ với công ty thẻ tín dụng của bạn, có thể mất một thời gian trước khi khoản hoàn trả của bạn được đăng chính thức. 
Tiếp theo liên hệ với ngân hàng của bạn. Thường có một số thời gian xử lý trước khi hoàn trả được đăng. 
Nếu bạn đã thực hiện tất cả những điều này và bạn vẫn chưa nhận được tiền hoàn lại, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại cntbags.com@gmail.com. 

Các mặt hàng bán (nếu có) 
Chỉ các mặt hàng có giá thông thường có thể được hoàn lại, không may các mặt hàng bán không thể được hoàn lại. 

Trao đổi (nếu có) 
Chúng tôi chỉ thay thế các mặt hàng nếu chúng bị lỗi hoặc hư hỏng. Nếu bạn cần trao đổi nó cho cùng một mặt hàng, hãy gửi email cho chúng tôi tại cntbags.com@gmail.com. và gửi mặt hàng của bạn đến: CNT’s Shop,Thị Trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Quà tặng 
Nếu vật phẩm được đánh dấu là quà tặng khi được mua và giao trực tiếp cho bạn, bạn sẽ nhận được tín dụng quà tặng cho giá trị lợi nhuận của bạn. Sau khi nhận được hàng trả lại, một phiếu quà tặng sẽ được gửi đến bạn. 

Nếu mặt hàng không được đánh dấu là quà tặng khi mua hoặc người tặng quà đã tự giao hàng cho bạn sau đó, chúng tôi sẽ gửi lại tiền cho người tặng quà và anh ta sẽ tìm hiểu về sự trở lại của bạn. 

Vận chuyển 
Để trả lại sản phẩm của bạn, bạn nên gửi sản phẩm của mình tới: CNT’s Shop,Thị Trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí vận chuyển của mình để trả lại hàng. Chi phí vận chuyển là không hoàn lại. Nếu bạn nhận được tiền hoàn lại, chi phí vận chuyển trở lại sẽ được khấu trừ vào khoản hoàn trả của bạn. 

Tùy thuộc vào nơi bạn sống, thời gian để sản phẩm được trao đổi của bạn tiếp cận với bạn, có thể khác nhau. 

Nếu bạn đang vận chuyển một mặt hàng trên 2 triệu đồng (75 đô la), bạn nên xem xét sử dụng dịch vụ vận chuyển có thể theo dõi hoặc mua bảo hiểm vận chuyển. Chúng tôi không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ nhận được hàng trả lại của bạn.

0
X